1. Oficiální názevúplný oficiální název povinného subjektu
Obec Lhota-Vlasenice
2. Důvod a způsob založení důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost
Obec Lhota – Vlasenice vznikla v roce 1992 jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících.
3. Kontaktní spojení kontaktní p

d) adresa elektronické podatelny pro přijímání a odesílání datových zpráv s možností připojení uznávaného elektronického podpisu: vesayd3
e) kontakty: viz sekce Obecní úřad – kontakty
4. Případné platby můžete poukázat bankovní spojení
Banka: Komerční banka – číslo účtu: 13721261/0100;
Dotace: Česká národní banka – číslo účtu: 94-1317261/0710
5. IČO identifikační číslo organizace 
IČO 00584088
6. DIČ daňové identifikační číslo
DIČ CZ00584088
7. Rozpočet v tomto a předchozím roce údaje o schváleném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok
– viz elektronická úřední deska obecního úřadu
8. Žádosti o informace místo a způsob, jak získat příslušné informace
a) Elektronická žádost o poskytnutí informací:
e-mail: obec@lhota-vlasenice.cz
Formát žádosti:  formát PDF (.pdf),  formát MS Word (.doc)
b) Písemná žádost o poskytnutí informací:
kontaktní adresa: Vlasenice 18, Kamenice nad Lipou, 394
c) Telefonická žádost o poskytnutí informací
kontakty: viz sekce Obecní úřad – kontakty
d) Ústní žádost o poskytnutí informací
úřední hodiny obecního úřadu: STŘEDA 16:00 – 18:00
9. Nejdůležitější předpisy přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje
– viz elektronická úřední deska obecního úřadu – sekce Obecně závazné vyhlášky 
10. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu
Výroční zpráva 2017
Výroční zpráva 2018
– viz sekce Obecní úřad – Výroční zprávy
11. Seznam organizací – seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu
Sdružení dobrovolných hasičů Lhota a Vlasenice
        12. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

 Dobrovolný svazek obcí Nová Lípa, Mariánské náměstí 718, 394 94, Černovice,

IČO: 04225317, kontaktní osoba Ing. Jana Houšková, novalipa@seznam.cz

        Stížnost na zpracování osobních údajů

        Odvolaní souhlasu se zpracováním osobních údajů

        Námitka proti zpracování osobních údajů

        Žádost o přístup k osobním údajům

        Žádost o odstranění osobních údajů