V roce 2016 je v obecních lesích plánováno zvýšené množství prořezávek. Občanům s trvalým bydlištěm v obci Lhota-Vlasenice  bude umožněna po dohodě s hajným samovýroba tohoto dřeva. Cena za prm je stanovena na 80 Kč.