V roce 2018 je v obecních lesích plánováno zvýšené množství prořezávek. Všem zájemcům bude umožněna po dohodě s hajným samovýroba tohoto dřeva. Cena za prm je stanovena na 40 Kč.