V obci Lhota-Vlasenice máme k dispozici pro nahlédnutí do historie celkem 5 dobových dokumentů.

Kronika obce Lhota-Vlasenice – nově psaná kronika zachycující informace od vzniku samostatné obce Lhota-Vlasenice v roce 1992, kronikářka je paní Marie Vintrová

1992 – 2006    2007 – 2013    2014    2015    2016    2017

P1160280P1160284

Kronika obce Lhota – kronika zachycující historický vývoj obce Lhota, byla psána kronikářem panem Antonínem Dohnalem od roku 1970 do roku 1983

Kronika Lhota – 1.část     2. část     3. část   4. část     5. část     6. část   7. část     8. část     9. část      10. část     11. část     12. část

P1160196P1160197

Kronika obce Vlásenice – kronika obce Vlasenice psaná v období 1973 – 1979, kronikářem byl učitel vlasenické školy Vojtěch Kupka a na jeho práci navázal pan Rudolf Hanus, původní historická kronika obce Vlasenice byla podle dobových záznamů zcizena v období II. světové války

Kronika Vlásenice psaná 1973-1979

P1160192P1160194

Školní kronika školy Lásenické – kronika školy ve Vlasenici psaná v letech 1878 – 1924

P1160198P1160199

Školní kronika Lásenice – 1.část     2.část     3.část     4.část     5.část     6.část     7.část     8.část     9.část     10.část     11.část     12.část

Kronika školní jednotřídní obec. školy smíšené ve Lhotě – kronika školy ve Lhotě psaná v letech 1904 – 1939

Školní kronika Lhota – 1. část     Školní kronika Lhota – 2. část     Školní kronika Lhota – 3. část

P1160200P1160201