KAPLIČKA

Kaplička ve Lhotě byla postavena v roce 1882. Významnější rekonstrukce tohoto objektu proběhly v roce 1939, 1970, 2001 a 2010. V roce 2015 byl do kaple pořízen nový dřevěný oltář.

9_kaplicka

ŠKOLA

Škola byla ve Lhotě postavena v roce 1905, naposledy se zde vyučovalo 22. 1. 1943. Následně ji zakoupilo JZD a budovu přestavělo na dvě bytové jednotky. V roce 2000 budovu odkoupila obec Lhota-Vlasenice od ZD Kalich za 270 000 Kč. V roce 2001 byla budově udělána nová fasáda. V roce 2008 byla budova obcí prodána za 800 000 Kč do soukromého vlastnictví.

10_skola

KUŽELNA

Budova kuželny byla vystavěna v roce 1957 na místě shořelé budovy. Rozsáhlá rekonstrukce objektu proběhla v roce 2013-2014. Byla zde zřízena bowlingová dráha, kterou si mohou zájemci pronajímat. Rekonstruované sportovní a společenské zařízení je pro 30 lidí a před budovou je zpevněná plocha s možností venkovního posezení.

11_kuzelna