Publikace Rody na popisných číslech v obci Lhota-Vlasenice

V roce 2015 proběhla aktualizace publikace Rody na popisných číslech v obci Lhota-Vlasenice. Publikace je doplněna barevnými fotografiemi všech čísel popisných v obci. Cena jednoho vázaného výtisku (pevná lepená vazba) je 770 Kč. Publikace je k zakoupení v budově obecního úřadu.

Dřevo – prořezávky

V roce 2016 je v obecních lesích plánováno zvýšené množství prořezávek. Občanům s trvalým bydlištěm v obci Lhota-Vlasenice  bude umožněna po dohodě s hajným samovýroba tohoto dřeva. Cena za prm je stanovena na 80 Kč.