VELKOKAPACITNÍ KONTEJNERY

VELKOKAPACITNÍ KONTEJNER NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

BUDE VE LHOTĚ OD PONDĚLÍ 29. 4. 2019 DO PONDĚLÍ 6. 5. 2019

BUDE VE VLASENICI OD PONDĚLÍ 6. 5. 2019 DO PONDĚLÍ 13. 5. 2019

– do kontejneru patří: OBJEMNÝ ODPAD!!!

– do kontejneru nepatří: VŠE CO LZE VYTŘÍDIT

                                           VYŘAZENÁ ELEKTROZAŘÍZENÍ (K VÍCEÚČELOVÉMU OBJEKTU!!!)

Dřevo – prořezávky

V roce 2019 je v obecních lesích plánováno zvýšené množství prořezávek. Všem zájemcům bude umožněna po dohodě s hajným samovýroba tohoto dřeva. Prořezávky jsou pro všechny zájemce zdarma. Více informací podá hajný p. Kudela (tel. 702 526 040).

Publikace Rody na popisných číslech v obci Lhota-Vlasenice

V roce 2015 proběhla aktualizace publikace Rody na popisných číslech v obci Lhota-Vlasenice. Publikace je doplněna barevnými fotografiemi všech čísel popisných v obci. Cena jednoho vázaného výtisku (pevná lepená vazba) je 770 Kč. Publikace je k zakoupení v budově obecního úřadu.