Historie obcí Lhota a Vlasenice

První písemnou zprávou z roku 1549 je zmínka o zámku Kameniczi, vsi Lhotka a vsi Wlaseniczy. Nedaleko od vsi, v Kamenici nad Lipou se nachází zámek, který stojí na místě původního gotického hradu ze 13. století. Za vrchnosti Jana Malovce došlo v letech 1580 – 1583 k přestavbě gotického hradu na renesanční zámek. Současná podoba nádvoří a paláce vychází z původních dispozic, k hradbám byly navenek přistavěny prostorné místnosti a vystavěny dvě patra arkád. Podrobnější popis obcí je zaznamenán v tzv. Berní rule. Je to soupis majetku pro vyměření daní. Vsi Lasenice a Lhota patřily s panstvím kamenickým do kraje Bechyňského, později Táborského. Dalšími soupisy majetku byly gruntovní knihy zaznamenávající výkup pozemků jednotlivých hospodářů od vrchnosti. Gruntovní knihy zaznamenávají údaje o změně hospodářů až do roku 1881. Po gruntovních knihách následuje pozemková kniha, která zaznamenává změny v držbě nemovitostí až do padesátých let 20. století. (Berní rula, gruntovní kniha a pozemková kniha jsou k nahlédnutí ve Státním oblastním archivu Třeboň, v pobočce Jindřichův Hradec.)

Robota a povinnosti poddaných

Povinnosti poddaných v platech, naturáliích a robotě byly značné, zejména po třicetileté válce. Hospodáři platili úrok, masný termín, odevzdávali husy, slepice, vejce, obilí, len, dokonce sušené houby, lískové ořechy, jalovec, dále košťata ale i např. popel… Robota byla u větších hospodářů 156 dní v roce s jedním párem volů a 13 dní pěší roboty v období od sv. Jana po sv. Václava. (Oblastní archiv Třeboň, pobočka Jindřichův Hradec)

Názvy obcí Lhota a Vlasenice

Název obce Vlasenice se v průběhu času často měnil, název obce Lhota je od počátku zachován. Také se v průběhu času měnilo sloučení a samostatnost obcí Lhoty a Vlasenice, ale i příslušnost obou obcí k okresům.

  • 1850 – obec se jmenovala Lasenice, okres Kamenice
  • 1869 – byly obce sloučeny pod názvem Lhota-Vlasenice, okres Pelhřimov
  • 1880 – obec Lasenická Lhota, okres Pelhřimov
  • 1890 – Lhota a Lasenice, okres  Pelhřimov
  • 1900 – 1910 – osada obce Lhota-Lasenice, okres Kamenice nad Lipou
  • 1921 – 1950 – osada obce Lhota-Vlasenice, okres Kamenice nad Lipou   
  • 1959 – 1970 – Lhota a Vlasenice samostatné obce, okres Pelhřimov
  • 1976 – obě obce sloučeny s Kamenicí nad Lipou, okres Pelhřimov
  • od 1992 – obce sloučeny v samostatnou obec Lhota-Vlasenice