SDH Vlasenice

Ve Vlasenici byl sbor dobrovolných hasičů založen dne 22. prosince 1926. Začátkem roku 1927 byly vytvořeny nové stanovy a schváleny Zemskou správou politickou v Praze. Dne 17. dubna 1927 se konala ustavující valná hromada v hostinci u Rudolfa Bednáře (č. p. 27). Za účasti padesáti členů byli zvoleni členové výboru. Členské i výborové schůze SDH Vlasenice, jakož i zábavy, se konaly střídavě v hostinci u Rudolfa Bednáře a Matěje Bednáře, tou dobou byly ve Vlasenici v provozu 2 hostince. Zajímavostí je, že hasičský sbor již tenkrát pořádal pravidelně plesy – první se konal v lednu 1930 v hostinci u Matěje Bednáře.

Dne 27. ledna 1931 se konala ustanovující schůze ženského hasičského sboru. Do sboru vstoupilo 12 žen, vedoucí byla zvolena paní Milena Vaňásková a zástupkyní Amálie Bednářová.

V roce 1997 oslavil sbor 70 let svého trvání. Květnových oslav se tehdy zúčastnilo 10 požárních družstev z okolních sborů. Další okrskové cvičení se konalo ve Vlasenici v roce 2002, a to při příležitosti 75. výročí trvání sboru. Soutěže se tehdy zúčastnilo 9 družstev mužů a 2 družstva žen. SDH Vlasenice tehdy obsadilo 3. místo.

V roce 2004 byla ve Vlasenici v rámci akce „Obnova venkova“ opravena hasičská zbrojnice.

IMG_1674

V roce 2011 navázalo současné sdružení dobrovolných hasičů na dávnou tradici místního SDH v pořádání plesů. Pod záštitou SDH Vlasenice se tedy konal první hasičský ples samostatné obce Lhota-Vlasenice, a to 12. 2. 2011 (Fotografie z plesu). Od té doby se ples koná každoročně. V návaznosti na hasičský ples začali místní hasiči pořádat od roku 2012 také maškarní bál pro dospělé a od roku 2013 dětský karneval.

Na počátku roku 2016 byl stav členské základny SDH Vlasenice 26 členů, a to jmenovitě: Bednář Jiří, Bednář Miloslav, Hanus Vlastimil, Houška Matěj, Houška Milan, Houška Oldřich, st., Jirků Josef, Juračka Stanislav, Koso Josef, Krejča Jiří, Křejča Miloslav, Lang Martin, Mazanec Milan, st., Mazanec Milan, ml., Pechek Milan, Pechek Pavel st., Pechek Tomáš, Pechek Vladimír, Přibyl Vlastimil, Vintr Jan, Zahradník Jan, st., Zahradník Jan, ml., Zahradník Pavel, Zahradník Petr, Zahradník Tadeáš, Zahradník Tomáš, Zeman Jiří.

Požáry ve Vlasenici:

  • Vlasenický mlýn z roku 1877 (nyní již bývalý) ležící u Lhotského potoka a cca 800 m od Vlasenice vyhořel 5. května 1912. Mlýn byl znovu obnoven v roce 1914.
  • 31. prosince 1845 vypukl ve staré Lásenické škole požár a shořel tehdy celý krov. Tehdejší škola stála v místech bývalého hostince Matěje Bednáře. Po požáru byla k výuce najata velká světnice u Františka Ješety (č. p. 6).
  • Dům č. p. 2

 

SDH Lhota

Sbor dobrovolných hasičů byl ve Lhotě založen v roce 1959. V roce 1962 přebudovali hasiči bývalou kovárnu na hasičskou zbrojnici, do které uložili nově zakoupenou hasičskou motorovou stříkačku (za 16 300 korun) a další hasičskou výzbroj a výstroj.

Požáry ve Lhotě:

  • V roce 1950 shořela ve Lhotě prázdná obecní chalupa, místo pak zůstalo pusté. O sedm let později na tomto místě vybudovala místní mládež kuželnu, která je na tomto místě dodnes. Nyní se v této budově nachází bowlingová dráha a hospůdka.

Zdroj: Kronika obce Lhota-Vlasenice