Od 15. 8. 2016 do 3. 9. 2016 probíhal na louce za Vlasenicí III. ročník mezinárodního sochařského symposia. V letošním roce se vytváření soch zúčastnilo opět šest sochařů, jako v předchozích dvou ročnících. Spoluzakladatelka zdejšího symposia sochařka Alena Matějka z České republiky, dále umělecký sochař pan Karel Holub rovněž z naší země. Zahraničními účastníky letos byli následující sochaři: Lars Widenfalk ze Švédska, Karin van Omeren z Nizozemska, John Bizas z Řecka a Alessandro Pavone z Itálie.

Bylo zajímavé sledovat, jak sochy vznikají a postupně získávají závěrečnou podobu.

První týden sochařského symposia – od 15. 8. 2016 do 21. 8. 2016 proběhl následovně:

http://vlasenicepension.rajce.idnes.cz/Prvni_tyden_Socharskeho_symposia_2016_15.8.-21.8.2016/

Reprezentativním dnem v rámci celé akce bylo Vlasenické tvoření v sobotu 27. 8. 2016 od 10:00, kdy kromě pracujících sochařů vyzkoušeli své rukodělné schopnosti a dovednosti v mnoha tvořivých dílničkách početní návštěvníci tvořivého dne.

http://vlasenicepension.rajce.idnes.cz/Tvorivy_den_pro_celou_rodinu_27.8.2016/

 Sochaři na svých dílech pracovali až do 3. 9. 2016, kdy proběhlo slavnostní zakončení akce.

http://vlasenicepension.rajce.idnes.cz/Zaver_symposia_3.9.2016/

  Více fotografií ze symposia najdete na http://vlasenicepension.rajce.idnes.cz/