V neděli byla v kapličce ve Vlasenici ku příležitosti vlasenické pouti sloužena mše svatá. Mši vedl kamenický farář Václav Šika. Posluchačů přišel hojný počet, neboť se do kapličky nemohli ani vejít. Venku pod kaštany bylo v historii obce poprvé možno zakoupit perníkové srdce či jinou památku z pouti.