Vážení občané,

žádáme Vás o aktualizaci a doplnění údajů o rodokmenech na jednotlivých číslech popisných v obci Lhota-Vlasenice. Žádost se netýká změn u trvale hlášených obyvatel obce v období 2015 – 2020, tato data budou aktualizována z obecní matriky. JDE O ÚPRAVU STARŠÍCH ÚDAJŮ U JEDNOTLIVÝCH RODIN a o opravu překlepů, chybných informací atd. Aktualizaci publikace má na starosti Naděžda Houšková (tel. 703 863 068 , e-mail: wini.houskova@seznam.cz ). Problematika bude řešena v rámci výroční obecní schůze v sobotu 9. 5. 2020. Děkujeme za zasílání připomínek a doplňujících informací.