První prosincový víkend se v kulturním domě ve Vlasenici uskutečnil koncert příbramské hudební skupiny Ginvera, po kterém následovala teneční zábava, kterou rovněž sehrála tato skupina. Koncert byl velkým zážitkem pro všechny posluchače a následná zábava se protáhla do časných ranních hodin.