• 16.12.2023
  • 19:00

Tradiční Troubení s vánočními koledami u kapličky s následným posezením v hospodě.