Jako každý rok se i letos na jaře uskutečnila tradiční výroční schůze. Starosta obce pan Milan Houška shrnul hospodaření obce v roce 2016 a nastínil plány pro rok 2017. Občné obce přišli na schůzi v hojném počtu, což ukazuje jejich zájam o obecní dění. Schůze byla zakončena řízkem, zákuskem a přátelskou besedou zúčastněných osob.

P1180350