Dne 16.4.2016 jsme si v kulturním domě připomněli 700. výročí od narození otce vlasti Karla IV. v podání hostů Alfréda Strejčka a Štěpána Raka se svým komponovaným pořadem Vivat Carolus, koncertní hold císaři a králi Karlu IV. Návštěvníci, kteří dorazili opravdu nelitovali. Dozvěděli se spoustu zajímavostí z Karlova života, které v učebnicích dějepisu nenajdeme. Autorům tohoto díla šlo především o seznámení s morálními, mravními a duchovními hodnotami tohoto velkého vladaře a poukázání na fakt, že jeho myšlenky jsou aktuální i po sedmi stech letech.

vivat carolus 16.4. 2016