Vážení spoluobčané, kamarádi, známí i neznámí,
v naší obci jsme v dubnu a v květnu po desetiletém úsilí zrealizovali projekt aleje. Jedná se celkem o tři aleje a jedno stromořadí. Severní, východní a západní alej ve Vlasenici a stromořadí ve Lhotě. Bylo vysázeno 23 jeřábů obecných, 12 švestek domácích, 26 líp srdčitých a 10 bříz bělokorých v aleji severní. Dále 40 ks javoru mléč v aleji západní, 72 ks dubu zimního v aleji východní a 50 ks javoru mléč ve stromořadí ve Lhotě. Bojovali jsme s nepříznivým počasím, nedostatkem srážek a ranními mrazíky…  Přesto se nám podařilo projekt realizovat. S velikou lítostí v srdci bych Vám chtěl sdělit, že devět kusů Lípy srdčité, našeho národního stromu bylo poškozeno neznámým vandalem. Byly zlámány terminální výhony a koruna stromů byla navždy poznamenána tímto ohavným skutkem. Je mi líto, že žijeme ve světě, kde si někteří lidé svou zášť, zlobu, či jinou frustraci vybíjejí právě na těchto stromech a ničí tak společné úsilí o krásu a rozkvět našeho domova. Je mi z toho smutno a rozhodně to není nic, co bychom chtěli v našem kraji tolerovat.

Prosím každého, kdo zahlédl něco, co by nám mohlo pomoct odhalit původce tohoto ohavného skutku, nechť se mi ozve na tel. 724 556 215. Děkuji.
S úctou
Matěj Houška

DSC_054920170529_182059_resized 20170529_182124_resized DSC_0548